Prezydent Federacji Rosyjskiej - Paweł Ziemiński

Przejdź do treści

Menu główne:

Oświadczenia

Łódź – Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.


Władimir W. Putin
Prezydent
Federacji Rosyjskiej
Moskwa


Oświadczenie
przedstawicieli polskich organizacji patriotyczno-narodowych,
w związku z niepokojącymi wypowiedziami noszącymi cechy polonofobii i kłamstwa historycznego, mającymi miejsce na antenie publicznego, ogólnopaństwowego  
kanału telewizyjnego Rossija 1Szanowny Pan Władimir Władimirowicz Putin,

zwracamy się do Pana jako polscy działacze polityczni, działacze ruchu słowiańskiego, dziennikarze i publicyści polityczni oraz jako przyjaciele Rosjan i osoby dobrze życzące Rosji pod Pana przywództwem, którzy aktywnie walczą z wszelkimi przejawami rusofobii na terenie naszego kraju, mając na uwadze dobro dwustronnych stosunków polsko- rosyjskich oraz prawdę nie tylko historyczną, ale i tę, która swój wyraz znajduje w losach i życiu członków naszych narodów i obywateli naszych państw.  

Zwracamy się do Pana mając świadomość niełatwych dwustronnych stosunków rosyjsko – polskich, ale przede wszystkim mając na uwadze prawdę o najtragiczniejszym okresie w historii naszych państw i narodów, a także w historii świata, jaką była druga wojna światowa. Kierujemy się obowiązkiem pamięci o milionach ofiar, w tym kilkunastu milionach Słowian i kilku milionach Żydów, ale i obowiązkiem pamięci o rzeczywistych inicjatorach II wojny światowej i sprawcach śmierci milionów ludzi.

Powodem przedkładanego przez nas stanowiska jest audycja nadana w dniu 4 kwietnia 2019 r. na kanale ogólnorosyjskiej, publicznej telewizji o zasięgu globalnym, o nazwie Rossija 1, oglądanej przez kilkadziesiąt milionów osób na wszystkich kontynentach.  

W cyklicznej audycji „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”, prowadzonej przez bardzo znanego i wielokrotnie nagradzanego dziennikarza i komentatora politycznego,Władimira R. Sołowiowa, prowadzący audycję, komentując i bilansując wydarzenia II wojny światowej, wypowiedział się w sposób następujący, cyt. : „ ...większość Żydów była zabita nie przez niemieckich nazistów a przez Polaków!” ( 1:54:06 – 1:54:12). Z ust prowadzącego padły też następujące słowa: „ ...to wy kanalie ( Polacy – z kontekstu, red.) mordowaliście, prześladowaliście i odbieraliście majątki ( Żydom –  z kontekstu, red.)” ( 1:52:06 – 1:52:12),  
na podstawie: zobacz video

Cytowane wyżej, skandaliczne i kłamliwe słowa, jakie padły publicznie pod adresem Polaków,  z ust opiniotwórczego dziennikarza, który niejednokrotnie przeprowadzał wywiady z Prezydentem Rosji, skłaniają nas do następujących stwierdzeń:

1) Badania historyczne okresu II wojny światowej, prowadzone zarówno w Rosji, jak i na świecie, pomimo, że weryfikowane i urealniane są dane ilościowe, nie dają podstaw do zasadniczej rewizji poglądów na temat głównych sprawców i ofiar zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa.
 
2) Wyroki wydane przez Trybunał Norymberski, w wyniku m.in.oskarżeń i materiałów dowodowych przedstawiciela ZSRR, należy uznać cały czas za obowiązujące oraz uzasadnione i należy wykluczyć pomyłkę, co do sprawców i ofiar.

3) Powszechnie znane i udokumentowane są fakty, że Polacy jako jedyny naród okupowany przez III Rzeszę nie podjął zorganizowanej kolaboracji z niemieckimi faszystami, że Polacy dobrowolnie nie brali udziału w zbrojnych oddziałach hitlerowskich w wojnie z ZSRR, że Polacy zapłacili  tysiącami ofiar ludzkich za pomoc Żydom, będąc sami narodem eksterminowanym przez niemieckich faszystów, że przedstawicielom narodu polskiego ratującym życie swoich współobywateli narodowości żydowskiej postawiono najliczniejsze, swoiste pomniki człowieczeństwa w postaci niemal 7000 drzewek w Yad Vashem.  
Poddawanie wszystkich wyżej wymienionych  faktów swego rodzaju rewizji na antenie publicznej telewizji państwowej musi budzić zdziwienie i niepokój, ale musi też skłaniać do wniosku, że  są siły światowe zainteresowane przedstawianiem kłamliwej wersji historii oraz rozpalaniem zarówno polonofobii, jak i rusofobii.

4) Zarówno w Polsce, jak i w Rosji cały czas są obecne, a ostatnio nawet bardzo aktywne siły, mające szerokie wpływy w mediach publicznych, które wpisują się w ten fenomen, który nazywany jest mianem „ holocaust industry” ( w tej sprawie por. chociażby wyrok Sądu Najwyższego FR https://www.kommersant.ru/doc/3814489 ). Siły te usiłują stwarzać wrażenie, że reprezentują nie tylko oficjalne stanowisko władz państwowych, ale i powszechną opinię społeczeństw i narodów.  

Szanowny Panie Prezydencie,

powyższe stanowisko formułujemy bez żadnej ukrytej intencji, a jedynie w celu dania świadectwa prawdzie i przciwdziałania rewizji wydarzeń historycznych, która miałaby służyć interesom wpływowych sił politycznych i finansowych współczesnego świata, które były zakulisowymi, a także rzeczywistymi twórcami ideologii nazizmu, koncepcji nadczłowieka i idei wybraństwa, i które zagładę Słowian i biedoty żydowskiej uznawały za warunek ich nieograniczonego panowania nad światem.

Organizacje podpisane pod niniejszym Oświadczeniem - a także wiele innych polskich organizacji patriotyczno-narodowych oraz liczni Polacy niebędący członkami żadnych organizacji, a jedynie ludźmi miłującymi prawdę i pokojowe współistnienie narodów - od lat działamy na rzecz ujawnienia całej prawdy o wydarzeniach historycznych XX wieku. Czynimy to, często naprawiając błędy oficjalnej dyplomacji polskiej, aby m.in. służyć pojednaniu Rosjan i Polaków,  dwóch narodów słowiańskich, na których cywilizacyjnym podglebiu, wyrosły dwie wielkie chrześcijańskie kultury i państwowości.

Nie możemy jednak pozostawać obojętni wobec prób falsyfikacji historii, wobec kłamstw historycznych noszących znamiona prowokacji politycznej, wobec cynicznych działań zmierzających do zamiany ofiar zbrodni w zbrodniarzy, co czyni się nie tylko z pobudek politycznych, ale także dla niskich celów materialnych korzyści i imperialistycznych ambicji.

Wierzymy, że zjawisku rusofobii w Polsce, z którą prowadzimy trudną walkę na co dzień, nie będzie towarzyszyć polonofobia niektórych przedstawicieli mediów rosyjskich, uderzająca w słuszne racje Polski i wzięta z arsenału propagandy zachodniej równie antypolskiej co rusofobicznej.

Panie Prezydencie,

niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!


Z wyrazami szacunku:

 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna, z siedzibą w Łodzi; prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, z siedzibą w Warszawie; członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, z siedzibą w Moskwie
 
 1. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, wiceprezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, publicysta polityczny
 
 1. Nabil Malazi,   wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, prezes Klubu Syryjskiego w Polsce
 2. Zdzisław Jankowski, poseł na Sejm RP, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna
 3. Andrzej Skorski, członek zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, filmowiec-dokumentalista, operator filmowy
 4. Mieczysław Łysy, przewodniczący Związku Polaków na Białorusi, z siedzibą Mińsk-Białoruś
 5. prof. Anna Raźny, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. Adam Śmiech, niezależny publicysta narodowo-demokratyczny
 7. Wiesław Lewicki, prezes partii Normalny Kraj, z siedzibą w Warszawie
 8. Dorota Maksymowicz-Czapkowska, wiceprezes partii Normalny Kraj, przewodnicząca stowarzyszenia Nasz Polski Dom
 9. Dominik Kowalski, prezes stowarzyszenia Projekt Normalny Kraj
 10. Krzysztof Tołwiński, poseł na Sejm RP, rolnik, prezes Federacji Gospodarstw Rodzinnych
 11. Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej
 12. Zbigniew Okrasiński, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna
 13. Robert Oleszczak, Partia Wolności, członek zarządu
 14. kpt. Michał Jarzyński, dysydent, komandos, kontrwywiadowca
 15. Andrzej Szubert, niezależny publicysta, bloger https://opolczykpl.wordpress.com/
 16. Eugeniusz Zinkiewicz, publicysta, bloger, Gdańsk
 17. Miłosz Sobolewski, informatyk, kolekcjoner, Warszawa
 18. Krzysztof Kornatowski, obrońca Praw Człowieka, Gdańsk
 19. Jacek M. Kwiatkowski, obrońca Słowiańszczyzy, Sulisławice
 20. Marzena Zawodzińska, Stowarzyszenie Spadkowbierców Polskich Kombatantów II WŚ, publicystka „Jednodniówka Narodowa”
 21. Piotr Kolczyński, publicysta „ Jednodniówka Narodowa”
 22. Arkadiusz Suder, przedsiębiorca, Warszawa
 23. Paweł Samoń, technik mechanik, współpracownik stowarzyszeia Wierni Polsce Suwerennej
 24. Ela Honorata Wysoczanska Pietrusiewicz-Bretland, pisarka, międzynarodowa działaczka społeczno-ekonomiczna i kulturowo-polityczna, Belgia
 25. Edward J.B.Bretland, student politechniki, elektroniki i budowy rakiet, muzyk i game desiger,Belgia
 26. Theodore J.J.Ruigrok van der Werven, ( SFA) Wyższa Szkoła Lotnicza w Brukseli
 Tel. 510 070 755

zieminskipawel@gmail.com

Nasze Siedziby:
Łódź
Warszawa
Chicagozieminskipawel@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego