Biografia - Paweł Ziemiński

Przejdź do treści

Menu główne:BIOGRAFIA

Rodzina:

Urodzony: 24 listopada 1954 r. w Łodzi, ojciec Ryszard Ziemiński, matka Krystyna
z domu Młynarczyk; rodzina tak od strony ojca, jak i od strony matki od sześciu
pokoleń mieszkańcy Łodzi i miejscowości Ziemi Łódzkiej; ponadto do kręgu
rodzinnego należą rodziny Koprów, Bojanowskich, Pogorzelskich, Fisiaków.

PZ jest wdowcem, żona Anna Ziemińska ( zmarła w roku 2018, małżonkowie przeżyli ze sobą ponad 40 lat ) z domu Gibczak , ojciec Arkadiusz Gibczak, matka Alicja z domu Mirecka.
Z małżeństwa z Anną Ziemińską, PZ jest ojcem dwojga dzieci: syn, Maciej Ziemiński (ur. 1982) oraz córka, Aleksandra Ziemińska (ur. 1993)

Wykształcenie:

PZ ukończył XXIII L.O. w Łodzi ( 1973), jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, mgr ekonomii ( 1977) na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym; ukończył studia doktoranckie na UŁ ( 1982), w roku 1985 uzyskał tytuł naukowy doktora ekonomii w Zakładzie Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej (pod kier. naukowym prof. dr hab. Wiesława Piątkowskiego) w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Stosunek do służby wojskowej:

PZ w latach 1978/79 odbył roczną służbę wojskową w trybie przewidzianym dla absolwentów szkół wyższych. Posiada stopień ppor. Wojska Polskiego.

Działalność zawodowa:

PZ w latach 1977-1982 był zatrudniony w Zjednoczeniu Przemysłu maszyn Włókienniczych „POLMATEX” w Łodzi, w dziale zbytu i eksportu.

W latach 1982 -1989 pracował jako pracownik naukowo – dydaktyczny, jako st. asystent, a po uzyskaniu tytułu dr nauk ekonomicznych, jako adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1989 r. do 2001 r. prowadził własną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca w branży handlowej, a od 1990 r. w branży reklamowej ( reklamy świetlne, oznakowanie budynków, reklamy zewnętrzne ). W międzyczasie w latach 1992- 1993 w wyniku konkursu został dyrektorem naczelnym państwowego
przedsiębiorstwa usług budowlanych i aranżacji wnętrz „BUDREM” w Łodzi. Następnie kontynuował własną działalność w branży reklamy zewnętrznej.

W latach 2004 – 2007 był wykładowcą prawa gospodarczego w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego).

Od roku 2007 był dyrektorem zarządzającym w rodzinnej firmie handlu hurtowego w branży kosmetyczno-leczniczej.

Od roku 2010 zajmuje się doradczą działalnością inwestycyjno-technologiczną w branży rolnej, produkcji nawozów organicznych, technologii produkcji energii z odpadów biologicznych oraz innowacyjnych rozwiązań inżynierskich z głównym celem kooperacji firm polskich z partnerami na Wschodzie (Białoruś, Rosja) oraz na Bliskim Wschodzie i w krajach BRICS.

Działalność społeczno-polityczna:

PZ jest obecnie przewodniczącym partii „Polska Patriotyczna” ( wybranym na zjeździe w marcu 2018r.)

Od 2009 r. PZ jest prezesem Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, któremu władze RP odmówiły rejestracji ze względu na rzekomą sprzeczność statutu stowarzysznie z prawem unijnym, która to sprzeczność polegała w interpretacji organów rejestrowych i sądów na zbyt jednoznacznym akcentowaniu polskiego
interesu narodowego oraz praw przedstawicieli narodu polskiego do sprawowania naczelnych funcji państwowych.

W 2001 r. wstąpił do polsko-polonijnej partii Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska, w 2002 r. na II Kongresie ONP-Ligi Polskiej, został wybrany do składu Rady Programowej tej partii, w tym samym roku został wybrany na przewodniczącego zarządu ONP – Ligi Polskiej województwa łódzkiego.

W roku 2005 PZ, w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej był rzecznikiem prasowym kandydata na prezydenta dr Jana Pyszko. W roku 2002 PZ został członkiem stowarzyszenia Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” i w tym samym roku był pełnomocnikiem wyborczym w wyborach samorządowych komitetu utworzonego przez KOPZ „ Placówka”.

W roku 2003 PZ był inicjatorem ponadpartyjnego ruchu społecznego o nazwie „Kongres Polski Suwerennej” oraz współorganizatorem w marcu 2004 r. I Kongresu Polski Suwerennej. KPS był autorem inicjatywy o ogłoszenie Moratorium na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wobec nierównych praw zwolenników i przeciwników akcesji oraz złamania warunków, w oparciu o które przeprowadzono referendum ws. wejścia Polski do Unii Europejskiej. PZ był pełnomocnikiem KPS, który w imieniu tego ruchu skierował do Sejmu RP za
pośrednictwem posła Zdzisława Jankowskiego wspomniane Moratorium, co jest oficjalnie potwierdzone w archiwum Sejmu RP (4 kadencja Sejmu, 73 posiedzenie, 5 dzień, 20.04.2004 r.;

PZ był i jest aktywnym działaczem politycznym, uczestkiem wielu akcji w obronie polskich zasobów naturalnych, polskiego rolnictwa, polskiej kultury i tożsamości narodowej na emigracji i w środowiskach polskich za granicą.

PZ jest także działaczem na rzecz dialogu i prozumienia narodów słowiańskich. Dowodem uznania jego poglądów i postawy był wybór PZ w roku 2015 do prezydium zarządu Soboru Wszechsłowiańskiego w Moskwie oraz zapraszanie na kongresy organizacji i europejskich środowisk słowiańskich, a także na naukowe kongresy poświęcone analizie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych na skutek militarnego i antyhumanitarnego zastosowania postępu naukowo- technologicznego.

Działalność publicystyczno-medialna:

W roku 2009 PZ z grupą współpracowników ( B.Poręba, D.Kosiur, A.Skorski i inni) zainicjowali działalność studia radiowo-filmowego WPS Production oraz internetowego portalu publicystyki polityczno-gospodarczej
wiernipolsce1.wordpress.com WPS Production, samodzielnie lub w kooperacji, zrealizowało w ciągu 10 lat
ponad 200 audycji telewizyjno-radiowych w internecie oraz kilka reportaży filmowych o dużym rezonansie politycznym i społecznym. Najbardziej znane to „Polacy na Białorusi”, „ Druga Japonia”, czy reportaże z walki i obrony mieszkańców wsi Żurawlów na Zamojszczyźnie przed agresywnymi i uzurpatorskimi działaniami koncernu Chevron, chcącemu dewastować polskie rodzinne gospodarstwa rolne i środowisko naturalne w poszukiwaniu rzekomo gazu łupkowego, a w rzeczywistości usiłującego przejąć własność także nad
zasobami innych bogactw naturalnych na obszarze udzielonych koncesji.

W obawie przed działalnością studia WPS Production oraz konsekwentnie narodową, polską linią programową portalu wiernipolsce1.wordpress.com aparat prokuratorsko-policyjny III RP kilkakrotnie próbował zastraszać i terroryzować zespół realizatorski i programowy pod zarzutami rzekomego „antysemityzmu” i
„mowy nienawiści”.


Tel. 510 070 755

zieminskipawel@gmail.com

Nasze Siedziby:
Łódź
Warszawa
Chicagozieminskipawel@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego